Search
Close this search box.

فرم استخدام سپکس

logo-persian-horizontal (1)

به تیم ما بپیوندید!

در سپکس، به دنبال افراد با استعداد، خلاق و متعهدی هستیم که به دنبال چالش‌های جدید و فرصت‌های رشد هستند. ما معتقدیم که سرمایه انسانی ارزشمندترین دارایی ماست و به همین دلیل، بر ایجاد محیطی پویا و حمایتی برای کارکنانمان تمرکز می‌کنیم.

"*" indicates required fields

Accepted file types: jpg, png, pdf, Max. file size: 128 MB.